Osiedlowy Hub Direct Connect

W sieci osiedlowej działa hub usługi Direct Connect. Został on uruchomiony w związku z technicznymi ograniczeniami i niedoskonałością protokołu w oparciu , o który działa "otoczenie sieciowe". Hub Direct Connect umożliwia łatwą i szybką wymianę plików między wszystkimi użytkownikami naszych sieci.

    Adres hub'a: dc.osiedlowa.pl:1234
    (wymagane jest udostępnianie co najmniej 100MB danych)

Darmowy program (klient) do obsługi Direct Connect można pobrać ze strony producenta pod adresem http://dcplusplus.sourceforge.net

Aktualności

...

więcej...

...

więcej...

...

więcej...